114854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
223
1341
112151
2703
5413
114854

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-14 15:13

ก. แรงงาน แถลงจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62 ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

Post on 22 เมษายน 2562
by Admin
ฮิต: 190

          รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 เผยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานมุ่งดำเนินการอย่างผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

           พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า คณะกรรมการจัดงานจาก 15 สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและกลุ่มแรงงานนอกระบบ กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ได้มอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2  ได้รับการปลดใบเหลืองจาก EU และได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับที่มีความสำเร็จมากซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน รวมทั้งได้ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้เป็น Smart Worker 43,000 คน พัฒนาระบบการจัดหางาน โดยจัดตั้ง Smart Job Center และนำ Job Box มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้หางาน ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 6 แสนคน และคืนสิทธิแก่ผู้ประกันตามมาตรา 39 จำนวน 167,223 คน

           พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงและยกระดับกฎหมายให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยได้ให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ (P29) อนุสัญญาว่าด้วยการทำงานภาคประมง (C188) ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ว่าด้วยแรงงานบังคับซึ่งยกระดับสิทธิของผู้ใช้แรงงานกว่า 9.5 ล้านคน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP และมาตรฐานแรงงานไทยหรือ TLS ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และมีสถานประกอบกิจการมากกว่า 7,500 แห่งนำไปปฏิบัติครอบคลุมผู้ใช้แรงงาน 657,729 คน และสินค้าของไทยได้รับการยอมรับในเวทีการค้าโลก และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนผู้ใช้แรงงาน ผู้แทนนายจ้าง  และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ร่วมลงนามในแผนงานที่มีคุณค่าของไทยระหว่างปี 2562-2565 เป็นฉบับแรกระหว่างงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นทิศทางในการสร้างงานที่มีคุณค่าในประเทศไทย

           “สำหรับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติในปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทั้งในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

           การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 74 ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว สำหรับการปรับฐานเงินบำนาญในกรณีผู้ประกันพ้นสภาพตามมาตรา 33 ให้ใช้ฐานค่าจ้างเดิมมาเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญชราภาพ การออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ฉบับที่ 87 และเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้และทบทวนแก้ไขกฎหมาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

           ด้านนายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2562 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในปีนี้คณะกรรมการจัดงานจาก 15 สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและกลุ่มแรงงานนอกระบบ กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. มีพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี และในเวลา 8.30 น. จะเคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงาน และริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 17 องค์กร จากบริเวณหน้าสนามกีฬากองทัพบก ไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และในเวลา 11.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2562 กล่าวปราศรัยและพบปะผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงแรงงาน จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานของทุกหน่วยงานในสังกัด อาทิ การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน บูธนิทรรศการ และการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2561 ข่าวที่ 63/2562

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน