134403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
175
856
131973
306
5264
134403

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-02 11:28

กสร. ยันกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีเงินหมุนเวียนพอช่วยลูกจ้าง

Post by Admin
on 05 กันยายน 2562
ฮิต: 242

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยสถานการณ์การเลิกจ้างยังไม่น่าเป็นห่วง ยืนยันกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสภาพคล่อง มีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท พร้อมช่วยเหลือลูกจ้าง

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเลิกจ้างงานประเทศไทยและความกังวลว่างบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างนั้น จากกรณีดังกล่าวต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ห่วงใยลูกจ้างซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก สถานประกอบกิจการบางแห่งจึงมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการว่างงานของผู้ประกันตนประกันสังคม เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2561 กับปี 2562 พบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2561 มีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานเฉลี่ยต่อเดือน 72,000 คน และปี 2562 จำนวน 79,000 คน ซึ่งลูกจ้างเหล่านี้ก็จะได้รับค่าชดเชยจ้างนายจ้างและเงินทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคมด้วย

            อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และนายจ้างยังค้างจ่ายค่าชดเชย และเงินอื่น ๆ ก็สามารถมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวได้ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามอายุงาน เช่น ทำงานเกิน 120 วันแต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 30 เท่าของค่าจ้างรายวัน, ทำงานเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงิน 50 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้เป็นการให้เปล่าเมื่อกองทุนฯ จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับลูกจ้างแล้วก็จะเรียกเก็บเงินส่วนดังกล่าวจากนายจ้าง ซึ่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยได้รับเงินส่วนหนึ่งจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเงิน  400 ล้านบาท เงินค่าปรับกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเงินดอกผลของกองทุนฯ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างมาขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 652 คน เป็นเงินประมาณ 12 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 845 คน เป็นเงินประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งขอยืนยันว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีเงินเพียงพอสำหรับช่วยเหลือลูกจ้างอย่างแน่นอน แต่หากไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกจ้างจริง เชื่อว่ารัฐบาลต้องเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันนายจ้างส่วนใหญ่จ่ายเงินชดเชยถูกต้อง   ตามกฎหมาย หรือจ่ายค่าชดเชยสูงกว่ากฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้มีการปรับค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกิน 20 ปี ปรับเพิ่มเป็น 400 วัน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถดำรงชีพได้หลังถูกเลิกจ้าง

 

แผนที่สำนักงาน

Post by Admin
on 04 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 328

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 453

อธิบดี กสร. นำใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ ลดขยะ

Post by Admin
on 19 มีนาคม 2562
ฮิต: 467

          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาล นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลดขยะมูลฝอย รณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ แทนถุงพลาสติก กล่องโฟม พร้อมคัดแยกขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          วันนี้ 19 มี.ค.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

           นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แจกถุงผ้าและแก้วน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่องดใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะ   ในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนถังขยะในหน่วยงานทั้งหมดให้เป็นถังแบบคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท เพื่อง่ายต่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้ง เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการลดปริมาณการใช้โฟมภายในหน่วยงานให้เป็นศูนย์ ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกสร.จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟมทันที และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและชุมชนโดยรอบต่อไป

 ……………………………………………………………………………

 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 ข่าวที่ 58/2562

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    

โครงสร้างองค์กร

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 786