045374
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
155
914
43471
2979
5367
45374

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 15:41

กสร. ระดมทุกฝ่ายหารือแนวทางเพิ่มตู้ ATM ให้แรงงานประมง

Post on 02 กุมภาพันธ์ 2561
by Admin
ฮิต: 25

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ สมาคมประมง หารือแนวทางเพิ่มตู้ ATM ให้แรงงานประมง พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอ เตรียมลงพื้นที่จ.ตรัง ชี้แจงข้อกฎหมาย 27 ก.พ. นี้

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ธนาคารพาณิชย์ และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางการติดตั้งตู้ ATM ให้เพียงพอต่อการใช้งานให้กับแรงงานประมงทะเล ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้สมาคมประมงแห่งประเทศไทยรวบรวมตำแหน่งที่ตั้งแพปลา และ ท่าเทียบเรือที่มีความต้องการติดตั้งตู้ ATM เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมในสถานที่ที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้ กสร. จะจัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าในงานประมงทะเล การมอบให้บุคคลอื่นไปกดเงินจากตู้ ATM การรับฝากเอกสารจากแรงงานในพื้นที่ศรชล. ทั้ง 3 เขต โดยเชิญกรมประมง กรมการจัดหางาน สมาคมประมง เจ้าของเรือ หัวหน้าศูนย์แจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 27 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต 3 จังหวัดตรัง

          อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่าสมาชิกส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารออมสิน เนื่องจากการใช้เงินเปิดบัญชีน้อยที่สุด รองลงมาธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นที่มีภาษาของแรงงานข้ามชาติครบสามภาษา คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เสนอให้กสร.มอบหมายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22 จังหวัดติดชายทะเล  เข้าร่วมประชุมของสมาคมประมงจังหวัด เพื่อส่งเสริมข้อกฎหมายและรับฟังสภาพปัญหา ตลอดจนเชิญหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการยื่นสำเนาเอกสารแทนเอกสารฉบับจริงเพื่อขอแจ้งเรือเข้า-ออก เนื่องจากเกรงว่าเอกสารของลูกจ้างจะสูญหาย พร้อมทั้งเรื่องการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร สำหรับข้อเสนอดังกล่าว กสร.  รับไว้พิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป

 --------------------------------------------

 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 88/2561

 ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน