045378
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
155
918
43471
2983
5367
45378

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 15:42

กสร. เร่งทำความเข้าใจส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 09 กุมภาพันธ์ 2561
by Admin
ฮิต: 32

 

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งทำความเข้าใจสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ เตือนให้นศ.ทำโอที ทำงานในวันหยุดและทำงานอันตรายอาจขัดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรและโครงการที่ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ว่ามีนักศึกษาฝึกงานประสบอันตรายระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรแรงงานต่าง ๆ ได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงแรงงานว่ามีนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

 

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ในการทำงานให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงดูแล คุ้มครองนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยในการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ กสร. ได้ประสานไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ ขอความร่วมมือให้ชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดให้กำกับดูแลการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ โดยห้ามไม่ให้ทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงานในวันหยุดและให้มีการกำหนดเวลาฝึกงาน ตลอดจนมอบหมายงานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กตามที่กฎหมายกำหนด

--------------------------------------------

 

ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 93/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน