045394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
167
155
934
43471
2999
5367
45394

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 15:46

อธิบดี กสร. ห่วงตรุษจีนอาจเสี่ยงไฟไหม้ แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ช่วยป้องกัน

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Admin
ฮิต: 26

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงนายจ้าง ลูกจ้าง แนะป้องกันเหตุเพลิงไหม้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ย้ำสถานประกอบกิจการตรวจสอบจุดเสี่ยง เครื่องจักร ก่อนและหลังหยุด

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ประกอบกับสถานประกอบกิจการบางแห่งได้กำหนดให้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อความปลอดภัยของนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากการจุดประทัด ธูป เทียน และตรวจสอบ สายไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อลดความรุนแรง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

           อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการหยุดติดต่อกันหลายวันต้องให้ความระมัดระวังและตรวจสอบในเรื่องของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติภัยได้  เช่น สายไฟฟ้า สารเคมี เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยทำการตรวจประเมินทั้งก่อนหยุดและเมื่อเปิดดำเนินการให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สถานประกอบกิจการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 ถึง 12 หรือที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2448 9128-39

  ……………………………………………………………………………

 

ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 95/2561

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน