051285
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
164
148
50175
4174
4716
51285

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 20:23

กสร.ฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯ จัดมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก

Post on 17 พฤษภาคม 2561
by Admin
ฮิต: 4

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กฯ กว่า 80 แห่งทั่วประเทศจัดมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก พร้อมกำชับศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกสร. ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเครื่องเล่น

           นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้ระวังเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 กสร.ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 88 แห่ง ให้จัดมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าว เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือเมื่อมีการเปื้อนน้ำลาย น้ำมูกหรือสิ่งสกปรก  มีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก เป็นต้น ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกสร.ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ จัดมาตรการในการดูแลป้องกันการติดต่อของโรคดังกล่าวด้วย

            นายทศพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้ขอให้สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง และในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อน Safety Thailand ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

 ..................................................................................................

  ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ข่าวที่ 156/2561

 พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน