479981
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
287
478
7066
469744
15234
11546
479981

Your IP: 192.168.2.69
2023-01-27 11:47

เฮ้ง ห่วงเพลิงไหม้ช่วงหน้าหนาว ชู จป.ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน

Post on 08 พฤศจิกายน 2564
by Admin
ฮิต: 179

          รมว.แรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง เผยบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญช่วยลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยได้
          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น และมีลมพัดแรง สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ โดยเฉพาะ อาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รวมไปถึงทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในทุกระดับที่อาจได้รับผลกระทบจากฤดูหนาวที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ที่อาจลุกลามรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนำสถานประกอบกิจการให้ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และความปลอดภัยของลูกจ้าง เพราะอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องทำหน้าที่ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนงานโครงการ กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะต่อนายจ้างป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างมาก และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสถานประกอบกิจการควรให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยแก่ลูกจ้าง เช่น จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถือเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย พร้อมลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียในอนาคตได้
           นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัย และขอให้สถานประกอบกิจการกำชับให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหมั่นประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่าง ๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียในช่วงฤดูหนาวในปีนี้